Pokuta i Pojednanie (Spowiedź)

Katechizm Kościoła Katolickiego o Sakramencie Pokuty i pojednania:

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą“. (KKK 1422)

„Pokuta prowadząca do życia jest doświadczeniem zbawiającej łaski, dzięki której grzesznik uświadamia sobie swoją winę, chwyta się Bożego miłosierdzia w Chrystusie i w smutku oraz nienawiści do swego grzechu odwraca się od niego, zwracając się do Boga i pragnąc okazywać Mu posłuszeństwo”.

Jak się spowiadać?
1. Podczas spowiedzi należy podać wyraźnie i krótko trzy kwestie:
– kiedy ostatni raz byłem u spowiedzi?
– czy odprawiłem zadaną pokutę?
– czy nie zataiłem jakiegoś grzechu?
2. Następnie należy wyraźnie powiedzieć, że żałuję za grzechy oraz postanowić poprawę!
3. Dopiero później wyznaję swoje grzechy.

Spowiadamy codziennie podczas każdej Mszy św.

W Pierwsze Piątki Miesiąca od godz. 17.30 do 18.30
W każdym czasie po uzgodnieniu z kapłanem.

Rachunek sumienia  - przykładowe propozycje: linki

      https://dominikanie.pl/2014/04/rachunek-sumienia-doroslych/
      https://dominikanie.pl/kategoria/bog/rachunek-sumienia-bog/
      https://adonai.pl/sakramenty/spowiedz/?id=16
      http://kapucynikielce.pl/rachunek-sumienia-dla-doroslych