Siostry Nazaretanki – przy parafii

ZGROMADZENIE SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY z NAZARETU (CSFN)
 
Dom Zakonny Sióstr Nazaretanek w Rawie Mazowieckiej Plac Piłsudskiego 9

Wspólnota sióstr nazaretanek: 
• s. Miriam Iwona Olszewska – przełożona domu, katechetka
• s. Krystyna Jóźwik  – kancelarzystka
• s. Fides Zaguła– katechetka
• s. Noemi Leszczyńska – zakrystianka

Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu to zgromadzenie zakonne, zwane potocznie Nazaretankami założone zostało w Rzymie w 1875 roku przez Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza – Franciszkę Siedliską, pochodzącą z Mazowieckiej Ziemi,  włączoną do grona polskich błogosławionych przez Jana Pawła II w 1989 r.
Charyzmatem Zgromadzenia jest szerzenie Królestwa Bożej miłości przez naśladowanie Najświętszej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa z Nazaretu i całkowite oddanie się służbie Kościoła ze szczególną troską o rodziny całego świata. Siostry realizują ten charyzmat  przez codzienną modlitwę za wszystkie rodziny, jak i przez pracę w różnych dziełach apostolskich, zwłaszcza w dziedzinie edukacji i wychowania. 

Przy Zgromadzeniu Sióstr działa Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny (SNR), które jest praktycznym wyrazem zamysłu Bł. Franciszki Siedliskiej o włączeniu osób świeckich w misję Sióstr Nazaretanek.

Stowarzyszenie to skupiające małżeństwa oraz osoby samotne jest formą współpracy i duchowej wymiany jaka zachodzi pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Nazaretanek a członkami Stowarzyszenia, dając im możliwość solidnej formacji, pogłębionej i osobistej relacji z Bogiem oraz uczestnictwa w misji apostolskiej poprzez udział w życiu, duchowości i misji tegoż Zgromadzenia. Od 2 grudnia 2018r. zostały wznowione spotkania dla osób należących do Stowarzyszenia i jego sympatyków.  

Siostry Nazaretanki oddziaływają apostolsko również na młodzież skupiając ją w Duszpasterstwie Młodzieży Nazaretańskiej.
Najpiękniejszym owocem nazaretańskiego charyzmatu  jest męczeńska śmierć 11 Sióstr z Nowogródka, które świadomie oddały swoje życie za aresztowanych przez hitlerowców ojców rodzin. Ta męczeńska karta historii sióstr nazaretanek, które złożyły dar z własnego życia wpisuje się w nazaretański charyzmat służby rodzinie.

Swoją misję Siostry realizują na 4 kontynentach, w 12 krajach świata (Polska, Stany Zjednoczone, Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Australia, Filipiny, Francja, Italia, Anglia, Izrael, Afryka - Ghana).
W Rawie Mazowieckiej swoją posługę siostry nazaretanki pełnią od sierpnia 1982 roku, poprzez pracę w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP jak również przez katechezę w kilku szkołach w Rawie Mazowieckiej. Na przestrzeni tych lat wiele sióstr włożyło swój wkład w życie tej parafii i tego miasta.
 

Link do strony zgromadzenia: www.nazaretanki.pl/warszawa