…gdy będzie chrzest…

Katechizm Kościoła Katolickiego o Sakramencie Chrztu świętego:
 
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. (KKK 1213)

Rodzice katoliccy mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach, możliwie najszybciej po urodzeniu. Do ochrzczenia dziecka wymaga się, aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku.

Chrzty w naszej parafii odbywają się w 2 i 4 niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz. 13:00 (w przypadku innych terminów należy wcześniej uzgodnić je w kancelarii)

Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka odbywa się tylko w piątki przed II i IV niedzielą miesiąca o godz. 19.00 w sali przy wejściu na plebanię. Należy być koniecznie na tym spotkaniu i prosimy przynieść wtedy otrzymaną w momencie zgłoszenia chrztu - Kancelaryjną Kartę Chrztu. Do tego dnia trzeba w kancelarii parafialnej spisać akt chrztu.

Do spisania aktu chrztu potrzebne są:
    akt urodzenia dziecka z USC
    świadectwo kościelne zawarcia sakramentu małżeństwa rodziców
    zaświadczenie chrzestnych z ich parafii o zdatności do tej funkcji
    jeśli rodzice nie mieszkają na terenie tutejszej parafii – zgoda na chrzest z własnej parafii.

Chrzestni – do przyjęcia funkcji chrzestnego może być dopuszczony katolik, który:
    ukończył szesnaście lat,
    przyjął sakrament bierzmowania,
    prowadzi życie zgodne z wiarą.

UWAGA: Zaświadczenie o zdatności do funkcji chrzestnego wydaje zawsze parafia aktualnego zamieszkania zainteresowanego (automatycznie nalezymy do parafii wmiejscu gdzie mieszkamy dłużej niiż 3 miesiace). Do ważności chrztu może być jeden chrzestny, ojciec lub matka chrzestna.

Osoby dorosłe pragnące przyjąć chrzest powinni zgłosić się do kancelarii parafii, gdzie kapłan przeprowadzi z nimi przygotowanie do przyjęcia chrztu. To przygotowanie nazywa się katechumenatem.