Kaplica Dusz Czyśćcowych – Modlitwa za Dusze Czyśćcowe

W niedzielę 25 sierpnia 2019 r. J.E. Ks. Bp. Wojciech Osial dokonał poświęcenia Kaplicy Dusz Czyśćcowych znajdującej się w jednej z zabytkowych krypt pod kościołem. Od tego momentu za zgodą Władzy Diecezjalnej odbywa się tam codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 8:00 aż do godz. 18:00. W każdy trzeci piątek miesiąca o godzinie 8:00 sparowana jest tam Msza św. w intencji Dusz Czyśćcowych.
Powstanie tego miejsc modlitwy było owocem prac rewitalizacyjnych zrealizowanych w parafii w latach 2016-2019. W kaplicy tej warto zwrócić również uwagę na znajdująca się tam m.in.: zabytkową chrzcielnicę z piaskowca (XV w), rzeźbę Chrystusa Frasobliwego (XVII w) oraz relikwiarz św. Stanisława Papczyńskiego.
Z tej Kaplicy jest wejście do zabytkowych krypt ze zmumifikowanymi ciałami pochowanych tam jezuitów oraz benefaktorów.

Dusze czyśćcowe czekają na nasze modlitwy, aby dokonało się ich oczyszczenie. Nie przestawajmy wstawiać się za nimi. Oni modlą się za nas, ale nie mogą modlić się za siebie. To my mamy się za nich modlić, aby pomóc im wydostać się z czyśćca, aby mogli być z Bogiem i cieszyć się Jego obecnością.

Książka Marii Simmy

Pewna siostra zakonna po zapoznaniu się z książką Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi, będącą zapisem wspomnień austriackiej mistyczki Marii Simmy, postanowiła zrobić wywiad z autorką. Maria od 1940 roku aż do swojej śmierci w roku 2004 była często nawiedzana przez dusze cierpiące męki czyśćcowe. Prosiły ją o modlitwę i ratunek, gdyż same z siebie już nic nie mogły uczynić. To, o czym opowiada Maria, rzuca światło na sprawy dusz czyśćcowych. Dzięki niej m.in. dowiadujemy się, jak sprawy niezałatwione wcześniej za życia, „ciągną się” za duszami po śmierci i mają skutki także dla ich krewnych. Posłuchaj całej książki:

https://parafiastanislawow.pl/o-duszach/

Modlitwa św. Stanisława Papczyńskiego za Dusze w Czyśćcu Cierpiące:

O Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia, która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna Twojego wzniesione na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego Krwią i byłaś obecna przy okrutnej Jego śmierci. Polecamy Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagamy, racz wejrzeć na nie okiem miłosierdzia Twojego i uproś im wybawienie z mąk. Dla uproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczamy szczerze i serdecznie tym wszystkim, którzy nas obrazili i przez Twoje wstawiennictwo prosimy Jezusa o udzielenie im wszelkiego dobra – łaski i błogosławieństwa w zamian za zło, które nam wyrządzili lub którego nam życzyli. Przez Twoje ręce, o Panno święta, ofiarujemy Bogu ten akt miłości dla uproszenia miłości dla dusz, które poddane są oczyszczeniu. Amen.