Kapłaństwo

Katechizm Kościoła Katolickiego o Sakramencie Kapłaństwa:

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiteriat i diakonat. (KKK 1536)

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu
ul. Seminaryjna 6, 99-400 Łowicz
tel.: (+48) 46 837 60 16
e-mail: wsd@diecezja.lowicz.pl
www.: https://wsdlowicz.pl 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu:
    Świadectwo maturalne;
    Własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie skierowane do Rektora;
    Życiorys napisany odręcznie;
    Aktualne świadectwo chrztu z adnotacją o bierzmowaniu;
    Opinia od księdza proboszcza;
    Opinia od katechety;
    Świadectwo dojrzałości;
    Zaświadczenie od lekarza (na studia);
    6 – zdjęć (w garniturze i krawacie);
    Książeczka wojskowa i dowód osobisty (do wglądu).