Roraty

W naszej parafii Msza św. roratnia jest sprawowana o 7:50. we wszystkie dni Adwentu, z wyjątkiem Niedziel i uroczystości. Jest to Msza św. wotywna o Najświętszej Maryi Pannie. Nazywa się ona w Polsce tradycyjnie Mszą Św. roratnią lub po prostu Roratami. Nazwa pochodzi od introitu – pieśni na rozpoczęcie Mszy Św. – „Rorate coeli desuper…” („Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry…”), który śpiewany jest w wielu kościołach. Ten kilkusetletni śpiew, zbudowany w większości z tekstów Izajaszowych, wspaniale buduje i wprowadza atmosferę oczekiwania, pobudza do odnowy.
– Patronka adwentowego czasu – Maryja – symbolizowana jest podczas tej szczególnej Eucharystii przez zapaloną dodatkową świecę (nazywaną roratką). Roraty mają przywoływać szczególnie Tę, która poprzedza przyjście Światłości świata tak, jak jutrzenka zwiastuje wschód słońca. Z tego właśnie wypływa sens celebrowania Mszy św. roratniej jeszcze przed wschodem słońca