PROTEST WOBEC DZIAŁAŃ MINISTERSTWA EDUKACJI

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres:
 
kancelaria@men.gov.pl.
 
Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań MEN dotyczących szkolnych lekcji religii; są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli - napisali dyrektorzy wydziałów katechetycznych diecezji katolickich w oświadczeniu.
 
Cały tekst Oświadczenia:
https://episkopat.pl/oswiadczenie-dyrektorow-wydzialow-katechetycznych-stanowczy-sprzeciw-wobec-dzialan-men/