NARODOWA NOWENNA - WEŹ UDZIAŁ W MODLITWIE ZA OJCZYZNĘ

Od dziś i w naszej parafii włączymy się w inicjatywę naszych Biskupów, aby modlić się w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia.
Zapraszamy do włączenia się w tę modlitewną akcje,która potrwa od 16 do 24 marca, czyli w dniach poprzedzających Dzień Świętości Życia, przypadający 25 marca. Nowennę będziemy odmawiać w kościele po każdej Mszy św. ale można również ją odmawiać osobiście, w domu albo wieczorem łącząc się za pośrednictwem telewizji TRWAM lub Radia Maryja na Apel Jasnogórski o 21:00.
UKŁAD NOWENNY:
1. Znak krzyża
2. Odczytanie intencji na dany dzień (są podane poniżej)
3. Ojcze nasz ….
4. Zdrowaś Mario..
5. Dowolna modlitwa w intencji Ojczyzny - sugerowana modlitwa za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi: "Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen".
Intencje szczegółowe:
• Dzień pierwszy (16 marca) – O odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do umocnienia ducha nas i naszych rodaków;
• Dzień drugi (17 marca) – O pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną;
• Dzień trzeci (18 marca) – O zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski;
• Dzień czwarty (19 marca) – O odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz o trwałość rodzin;
• Dzień piąty (20 marca) – O siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania;
• Dzień szósty (21 marca) – O światło Ducha Świętego dla Polaków, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny;
• Dzień siódmy (22 marca) – O prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych;
• Dzień ósmy (23 marca) – O szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej;
• Dzień dziewiąty (24 marca) – O pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych.
W łączności z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze najpierw weźmiemy udział w Apelu Jasnogórskim, a po nim, o godz. 21:20, odmówmy modlitwy nowennowe, które w tych dniach odmawiane będą także we wszystkich parafiach, również i w naszej po każdej Mszy św.
Za pośrednictwem strony internetowej www.nowenna2021.pl można włączyć się w modlitwę online, jednocząc się z tysiącami wiernych zgromadzonych w ważnych dla Polaków sanktuariach, skąd Nowenna będzie transmitowana.
Nowennę można również odmawiać osobiście, w zaciszu własnego domu i o każdej porze dnia – wszystkie potrzebne informacje dotyczące „Akcji 21:20” znajdują się na stronie internetowej: www.nowenna2021.pl.
Modlitwa zanoszona będzie za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki - wielkich orędowników Polski.
oraz