Liturgiczna służba ołtarza

Szczególną grupą wiernych w każdej parafii jest grono ministrantów i lektorów, którzy jako pierwsi żywo angażują się w liturgię. Liturgiczna Służba Ołtarza naszej Parafii zrzesza grono młodych 
chłopców, którzy pragną służyć Bogu i ludziom, jako ministranci i lektorzy w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów. W Księdze Dziejów Apostolskich czytamy, że w powstającym Kościele apostołowie bardzo szybko przekonali się, że nie ze wszystkim dają sobie radę. Potrzebowali kogoś do posługiwania wiernym. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, gdy zaczęto budować kościoły, powstawały też nowe rodzaje służby podczas nabożeństw. Wszystko, co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty. Przede wszystkim potrzeba było chłopców, ze względu na ich mocne i dźwięczne głosy. Dlatego właśnie chłopcy 
jako pierwsi zostawali lektorami i kantorami. Z czasem ministranci przejęli szereg nowych posług: służbę przy księgach, przynoszenie darów, noszenie świec, przygotowywanie kadzidła, noszenie krzyża i chorągwi, zbieranie darów itd. Ministranci uczyli się na pamięć łacińskich tekstów Mszy świętej, które odmawiali na przemian z kapłanem. Tak jak dawniej, tak i obecnie ministranci są bardzo potrzebni do posługiwania w czasie liturgii. Każda wspólnota Kościoła powinna 
troszczyć się o formację liturgiczna chłopców, aby nauczyć ich, jak uczestniczyć we Mszy świętej, jak nosić krzyż i świece oraz jak należy obchodzić się z kadzidłem. Służba ministrantów w ciągu 
stuleci przeobrażała się, jednak zawsze zachwycała. Ministrantem może zostać każdy chłopiec po przyjęciu Pierwszej Komunii św., który chce służyć Panu Jezusowi podczas sprawowania  Najświętszej Ofiary.  Wspólnota lektorów, ministrantów i aspirantów w naszej parafii liczy 
ok. 50 chłopców.

W listopadzie 2022 r. nasi 3 lektorzy zostali promowani na ceremoniarzy..

Obecnie opiekunem lektorów, ministrantów i aspirantów jest ks. Wojciech Kmak