Informacje ogólne

Cmentarz rawski jest własnością Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza należy przedstawiać w Kancelarii parafialnej. Godziny urzędowania są podane na stronie: https://parafia.rawa-maz.pl/kancelaria

W sprawach porządkowych należy się także kontaktować z Grabarzem  w Domu Pogrzebowym (ul. Solidarności 23), będącym własnością parafii. Nalezy zapoznać się z obowiazujcym na cmentarzu regulaminem.

W sprawie pogrzebów prosimy udać się do Kancelarii parafialnej wraz z otrzymanym dokumentem zgonu z USC.

Nasz cmentarz założony w 1824 r. jest pod ochroną konserwatorską stąd też wszelkie prace przy wycince czy pielęgnacji drzew wymagają uzyskania pozwolenia Urzędu Konserwatorskiego w Łodzi.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznego wykazu grobów na naszym cmentarzu: www.rawamazowiecka.grobonet.com

Prosimy o segregowanie odpadów na cmentarzu. Pamiętajmy bardziej o modlitwie za zmarłych niż o stosach zniczy czy kwiatów.

Zachęcamy do przeczytania Słowa Biskupa Łowickiego dotyczącego troski o cmentarze na stronie: https://parafia.rawa-maz.pl/troska-o-cmentarz-1

Dzierżawcy grobów bez wezwania winni dbać o uiszczanie opłat za nie. W przypadku nieprzedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób, o dalszym przeznaczeniu grobu decyduje Zarząd Cmentarza. Może go użyć do pochowania innej osoby.. Po wygaśnięciu ofiary 20-letniej dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia ofiary, przechodzą do dyspozycji Zarządu Cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.

OPŁATA ZA PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI GROBU

Można to zrealizować. Przychodząc do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Można dokonywać opłat przez konto bankowe, ale opłaty można wnosić, po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty z kancelarią parafialną.
NUMER KONTA:
25929100010131353420000010
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej.

***

Wyznając wiarę, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego i oczekują wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie, Kościół Katolicki z należytą czcią troszczy się o godny pochówek jak też miejsce spoczynku dla zmarłych. Należy zatem dbać o to, aby cmentarze były świadectwem chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie ciał, jak też miejscem skupienia i modlitwy.

***

 

WARTO PRZECZYTAĆ I POMYŚLEĆ
 
ZANIM KUPISZ ZNICZ
Kupując znicze i inne dekoracje na groby, prosimy abyście zwracali uwagę czy nie ma na nich nadruków z Maryją, świętymi czy znaków krzyża. Później bowiem wyrzucamy zużyte znicze do śmietnika. Wszyscy czujemy, że nie można do śmietnika wyrzucać takich obrazów i symboli gdyż są one dla nas bardzo ważne i świete. Dokonując zakupów zwróćmy na to uwagę. Razem też prośmy sprzedawców, aby takich zniczy nie zamawiali!
Przypominamy, że nie możemy wyrzucać rzeczy poświęconych albo przedstawiających osoby święte czy krzyży do śmietników. Należy je jeśli są zniszczone spalić, albo zakopać np. w grobie, czy przy kapliczce. Stare obrazy czy krzyże można przynieść do kościoła.
 

"EKOLOGIA NA CMENTARZU"

Nasze cmentarze są coraz bardziej zasypywane tonami plastikowych śmieci. Szczególnie czas nadchodzących Świat związanych z1 i 2 listopada jest tego przykładem. Groby przykrywane wieńcami z plastiku oraz dziesiątki zniczy przyczyniają się bardzo do zanieczyszczenia środowiska. Stąd bardzo wyraźnie wybrzmiewa apel Papieża Franciszka o troskę o nasze środowisko.

Fragment encykliki "Laudato Si" papieża Franciszka - "21. Trzeba również wziąć pod uwagę zanieczyszczenie powodowane przez odpady, w tym odpady niebezpieczne, obecne w różnych środowiskach. Co roku wytwarzane są setki milionów ton śmieci, z których wiele nie ulega biodegradacji: odpady domowe i komercyjne, odpady rozbiórkowe, medyczne, odpady elektroniczne i przemysłowe, odpady bardzo toksyczne i radioaktywne. Nasz dom, Ziemia, zdaje się stawać coraz bardziej ogromnym składem nieczystości. W wielu częściach świata osoby w podeszłym wieku z nostalgią wspominają krajobrazy z przeszłości, które obecnie są zasypane śmieciami. Zarówno odpady przemysłowe, jak i środki chemiczne stosowane w miastach i na polach mogą wywoływać kumulowanie się związków trujących w organizmach okolicznych mieszkańców, które występuje nawet wtedy, gdy poziom obecności toksycznego pierwiastka w danym miejscu jest niski. Bardzo często środki zaradcze są podejmowane dopiero wtedy, kiedy skutki okazują się nieodwracalne dla zdrowia ludzi."

Trzeba uświadamiać ludzi, że nasze odwiedziny grobów to nie tyle wiązanki i znicze co przede wszystkim modlitwa i serdeczna pełna miłości pamięć.. Już najwyższy czas aby postawić sobie pytanie -

Na naszym rawskim cmentarzu prowadzimy segregację śmieci. Postawiono specjalnie oznakowane pojemniki osobne na plastik i szkło (oznakowane na żółto) i osobne na żywe kwiaty, liście itp. (oznakowane na brązowo). Bardzo prosimy, aby zwracać uwagę co gdzie wrzucamy. A po drugie czy naprawdę potrzeba tak wiele kwiatów i zniczy na grobach naszych bliskich?