Grupa AA "Przebudzenie"

Przy naszej parafii w sali przy Bibliotece Dziecięcej w każdy czwartek o 18:30 spotykają się osoby, które podjęły drogę wyjścia z nałogów. Tworzą oni grupę AA "Przebudzenie".
Oosby, kóre są uzaleznione lub współuzależnione od róznych nałogów np.: alkohol, narkotyki, itd moga przyjść, aby znależć radę i dobrych ludzi gotowych do pomocy.
Grupa dziął już od 12 lat a  zokazji rocznicy 18 lutego 2021 r. modliliśmy się w intencji wszystkich, kórzy ją tworzą,  podczas Mszy św. o 18:00. Sprawował ją ks. rezydent Andrzej Kamiński, zaś słowa powitania skierował do uczestników ks. proboszcz Bogumił Karp, Nawiązując do trwającego w Kościele Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu podziękował osobom z AA za to, że podjęli bohaterską decyzję, aby nie tylko wyjść z nałogu ale także, aby nie lękać się nieść pomoc innym. Do obecnych skierował także zaproszenie, aby przekazywali informację o spotkaniach grupy i zaprosili na nie osoby uzależnione.
Od 14 do 20 lutego 2021 r. w Kościele w Polsce przeżywamy 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Tegoroczny czas modlitwy i refleksji przebiega pod hasłem: „Trzeźwością pokonywać kryzys”. Już od lat Ogólnopolski Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpoczyna się w ostatnią niedzielę karnawału i trwa do soboty przed I Niedzielą Wielkiego Postu włącznie. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na problem, skalę i konsekwencje alkoholizmu oraz na wartość trzeźwości i wewnętrzną wolność, jaką niesie abstynencja. Jest to czas szczególnej modlitwy za osoby uwikłane w nałogi, za osoby, które wspierają alkoholików w wyjściu z choroby. To czas inicjatyw mających na celu poszukiwanie rozwiązań problemu, a także inicjatyw promujących abstynencję.
 
Zdjęcie archiwalne z IX rocznicy powstania grupy.