Bractwo Dusz Czyśćcowych

Dlaczego takie Bractwo?

W tekstach II Soboru Watykańskiego czytamy: „Czcigodną wiarę naszych przodków, dotyczącą żywego obcowania z braćmi, którzy są w chwale niebieskiej albo oczyszczają się jeszcze po śmierci, obecny Sobór święty przyjmuje z wielkim pietyzmem i na nowo przedstawia postanowienia świętych Soborów: Nicejskiego II, Florenckiego i Trydenckiego” (Konstytucja o Kościele, nr 51). Zachęceni słowami ostatniego Soboru wniknijmy więc w nauczanie Kościoła na temat czyśćca. Sobory ujmowały istnienie czyśćca jako dogmat wiary. Słowa Soboru Florenckiego: „Jeśliby prawdziwie pokutujący zakończyli życie w miłości Boga jeszcze przed godnym zadośćuczynieniem czynami pokutującymi za popełnione grzechy i zaniedbania, wówczas dusze ich zostaną po śmierci oczyszczone karami czyśćcowymi. Do złagodzenia tego rodzaju kar dopomaga im wstawiennictwo wiernych żyjących, a mianowicie ofiary Mszy św., modlitwy, jałmużny i inne akty pobożności, które zgodnie z postanowieniami Kościoła jedni wierni zwykli ofiarować za innych wiernych”.

Bractwo Dusz Czyśćcowych przy naszej parafii w kazdy III piątek miesiąca zaprasza na Msze św. w intencji dusz czyśćcowych o godz. 8:00 .

Najblizsze terminy Mszy św. w 2023 r. są:

- 20 października

- 17 listopada

- 15 grudnia.

Codziennie też modlimy się za zmarłych w naszej Kaplicy Dusz Czyśćcowych gdzie od 7:00 do 18:00 trwa  adoraacja Najśietszego Sakrmanentu, szczególnie czynimy to o 15:00 modlitwa Koronki do Bozego Miłosierdzia.
Opiekunem grupy jest p. Małgorzata Wasilewska
 
Zapraszamy też na strony:
https://wenanty.pl/bractwo-dusz-czysccowych/
https://bractwodusz.pl